Poradnia medycyny pracy i konsultacyjna

Dr hab. Bartosz Bilski lekarz – specjalista medycyny pracy w sposób kompleksowy zajmuje się opieką profilaktyczną nad pracownikami w m. in. następującym zakresie:

Badania i inne usługi mogą być wykonywane również na terenie firm.

Dr Bartosz Bilski od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny pracy. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym zakresie oraz redaktorem trzech podręczników.

Ponadto jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.